Thomas Paine

Samme lønn uansett arbeid

Tenk om alle hadde samme faste timelønn, uansett arbeid? Vi snakker om hva som skjer med tannlegeassistenter, politikere og toppsjefer når alle kan tjene det samme, uansett hva de jobber med. Vi snakker om borgerlønn, kunsterlønn og dagpenger.